Kaszaperi Közös Önkormányzati Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Kaszaperi Közös Önkormányzati Hivatal
kirendeltség

kirendeltség-vezető

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Békés megye, 5668 Nagybánhegyes, Kossuth utca 64.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. melléklet 14. Hatósági feladatkör, 23. Humánpolitikai feladatkör, 27. Titkársági feladatkör.

Ellátandó feladatok:

Kirendeltség-vezetői feladatok ellátása a jegyző irányítása és felügyelete mellett.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A 29/2012. (III, 07.) Korm. rendeletben foglalt végzettségekhez kapcsolódó feladatok végzése, elsősorban döntés-előkészítés, illetve a döntések végrehajtásának szervezése, a képviselő-testület és a bizottságok számára; - a jegyző általános helyetteseként részt vesz Nagybánhegyes Község Önkormányzata bizottsági és képviselő-testületi ülésein, illetve a Nagybánhegyesi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat ülésein, ahol jelzi, ha szervek eljárásai, vagy döntései jogszabályt sértenek, - helyi rendeletek előkészítése, társadalmi egyeztetése a kirendeltségen; - a jegyző általános helyetteseként ellátja az ügyfélfogadást.


A munkakör betöltője irányítása alá tartozó szervezeti egységek megnevezése:

Kaszaperi Közös Önkormányzati Hivatal Nagybánhegyesi Kirendeltsége

Az irányítása alá tartozó személyek száma: 4

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a(z) vezetői pótlék megállapodás alapján rendelkezései az irányadók. rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Főiskola, A 29/2012. (III 7.) Korm. rendelet alapján az 1. sz. melléklet 14. Hatósági feladatkör, 23. Humánpolitikai feladatkör, 27. Titkársági feladatkör pontok által előírt végzettség valamelyike,

        Önkormányzati igazgatásban szerzett tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        ECDL

        B kategóriás jogosítvány,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Főiskola, Közigazgatás,

        Önkormányzati igazgatásban szerzett tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        önkormányzatnál testülettel kapcsolatos feladatok ellátása - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        ECDL

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        30 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

        Végzettséget igazoló okiratok másolata

        Részletes szakmai önéletrajz (45/2012. (III.20) Korm. rendelet szerint)

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 27.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 68/423000 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Kaszaperi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (5948 Kaszaper, Szent Gellért tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KAS/1168-1/2018 , valamint a munkakör megnevezését: kirendeltség-vezető.         Postai úton, a pályázatnak a Kaszaperi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (5948 Kaszaper, Szent Gellért tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KAS/1168-1/2018, valamint a munkakör megnevezését: kirendeltség-vezető.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

vagy

        Személyesen: ••••••••••, Békés megye, 5948 Kaszaper, Szent Gellért tér 1. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok beérkezését követően a jegyző Nagybánhegyes Község Polgármesterével meghallgatja a pályázókat, vagy a benyújtott pályázatok alapján együttesen hozza meg a döntést. A kinevezési jogkört gyakorló jegyző 6 hónap próbaidőt köt ki a munkáltató fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. július 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Kaszaper község honlapja - 2018. július 13.

        Nagybánhegyes község honlapja - 2018. július 13.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. július 13.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.