Körzeti Egységes Óvoda-Bölcsőde

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Körzeti Egységes Óvoda -Bölcsőde Csetény
Körzeti Egységes Óvoda -Bölcsőde- Szápár Minibölcsőde

Bölcsődei dajka

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Veszprém megye, 8423 Szápár, Kossuth út 38.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Bölcsődés korosztály gondozásának, nevelésének segítése, külső, belső környezet rendben tartása. Bölcsődei dajka feladatok elvégzése a munkaköri leírás szerint.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középfokú képesítés, Bölcsődei dajka,

        B kategóriás jogosítvány,

        büntetlen előélet

        cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Bölcsődei Dajka végzettség hiánya esetén a pályázó vállalja, hogy 2018. 09.01-ig jelentkezik a szakirányú képzésre,

Elvárt kompetenciák:

        Kiváló szintű Gyermekszeretet, empátia, igényes munkavégzés,közösségi szellem, csapatmunka,,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Fényképes önéletrajz

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

        Végzettséget igazoló oklevelek, bizonyítványok másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. szeptember 3. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06-20-27-44-783 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Körzeti Egységes Óvoda-Bölcsőde címére történő megküldésével (8417 Csetény, Petőfi utca 51. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 51/2018 , valamint a munkakör megnevezését: Bölcsődei dajka.         Postai úton, a pályázatnak a Körzeti Egységes Óvoda-Bölcsőde címére történő megküldésével (8417 Csetény, Petőfi utca 51. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 51/2018, valamint a munkakör megnevezését: Bölcsődei dajka.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat az intézményvezető bírálja el. A pályázat kiírója fenntartja magának jogot arra, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa. A pályáztató bármikor visszavonhatja a pályázatot.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 27.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Csetény Község Önkormányzat honlapja (www.cseteny.hu)

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Próbaidő: 4 hónap

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. július 18.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.