Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat

gyermek fogorvos

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1212 Budapest, Görgey Artúr tér 6.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Gyermek fogorvosi körzet ellátása. A praxisjog Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata tulajdonát képezi. A praxisjog megszerzése az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi tv. alapján történik.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem,

        A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000.(II.25.)EüM rendelet szerinti képesítés és az ott, valamint az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000.évi II. törvény, e törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23) Korm.rendelet és az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII.15.) Korm.rendeletben előírt egyéb feltételek.

        MOK tagsági igazolvány

        Büntetlen előélet, cselekvőképesség.

        Magyar állampolgárság.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Részletes személyi és szakmai tevékenységet bemutató fényképes önéletrajz.Szakirányú végzettséget igazoló okiratok másolata. 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány. Igazolás a működtetési jog engedélyezési feltételei fennállásáról. Eü alkalmassági vizsgálat igazolás.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 3.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a +361/4275171 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat címére történő megküldésével (1212 Budapest, Görgey Artúr tér 8. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 568/2018EüSz , valamint a munkakör megnevezését: gyermek fogorvos.         Postai úton, a pályázatnak a Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat címére történő megküldésével (1212 Budapest, Görgey Artúr tér 8. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 568/2018EüSz, valamint a munkakör megnevezését: gyermek fogorvos.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 6.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. július 13.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.