Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ
Gyűjteményszervezési Osztály

feldolgozó könyvtáros

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1051 Budapest, Arany János utca 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az MTA Könyvtár és Információs Központ gyűjteményébe tartozó nyomtatott és elektronikus dokumentumok formai és tartalmi feltárása, analitikus és monografikus szintű leírások készítése, besorolási adatok egységesítése, adatbázis karbantartása, egyéb katalógushoz kapcsolódó adatrögzítési feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Felsőfokú képesítés,

        Főiskolai vagy BA szintű informatikus könyvtáros végzettség,

        Angol vagy német nyelvből B2 szintű komplex nyelvvizsga,

        Integrált könyvtári rendszerek használata, legalább 1 év szakmai tapasztalat,

        Könyvtári szabványok alkalmazása,

        Gyakorlott szintű Internetes és MS Office (irodai) alkalmazások használata,

        Cselekvőképesség, büntetlen előélet.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Egyetem,

        Egyéb nyelvismeretek, elsődlegesen francia, német nyelvismeret,

        ALEPH integrált könyvtári rendszer használatában szerzett tapasztalat,

        MARC21 adatcsere-formátum ismerete.

Elvárt kompetenciák:

        Precíz, pontos, önálló munkavégzés,

        Csapatmunkára való készség,

        Jó problémamegoldó képesség,

        Kreativitás, pozitív hozzáállás a feladatokhoz,

        Rugalmasság,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Szakmai önéletrajz;

        Iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolata;

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány másolata vagy annak megkéréséről szóló igazolás másolata;

        Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben történő kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 22.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 313/2018-IG , valamint a munkakör megnevezését: feldolgozó könyvtáros.         Postai úton, a pályázatnak a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ címére történő megküldésével (1051 Budapest, Arany János utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 313/2018-IG, valamint a munkakör megnevezését: feldolgozó könyvtáros.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázati meghallgatásra történő behívás előzetes kiválasztás alapján történik. Az intézmény vezetősége a beszélgetést követően dönt a legsikeresebb pályázó alkalmazásáról.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        MTA Könyvtár és Információs Központ honlapja - 2018. július 18.

        Katalist szakmai levelezőlista - 2018. július 18.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a https://konyvtar.mta.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. július 17.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.