Sárbogárdi Zengő Óvoda

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Sárbogárdi Zengő Óvoda

pedagógiai asszisztens

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Fejér megye, 7000 Sárbogárd, Mikes köz 3.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

pedagógiai asszisztensi feladatok ellátása: gyermekek gondozása, fejlesztése, adminisztráció, részletesen a munkaköri leírás alapján

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középiskola/gimnázium, pedagógiai asszisztens,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Középfokú képesítés, pénzügy számvitel ismeretek, ügyintéző végzettség, gyógypedagógiai ismeretek,

        ECDL

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló oklevelek másolata, három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. szeptember 3. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 21.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Sárbogárdi Zengő Óvoda címére történő megküldésével (7000 Sárbogárd, Mikes köz 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 488/2018 , valamint a munkakör megnevezését: pedagógiai asszisztens.         Postai úton, a pályázatnak a Sárbogárdi Zengő Óvoda címére történő megküldésével (7000 Sárbogárd, Mikes köz 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 488/2018, valamint a munkakör megnevezését: pedagógiai asszisztens.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

a döntésről a pályázó e-mailben kap értesítést

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 27.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Sárbogárd Város Honlapja - 2018. július 20.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. július 17.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.