Ceglédi Szakképzési Centrum

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Ceglédi SZC Nagykátai Ipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája

Villamosipari szakmai tanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2760 Nagykáta, Csonka köz 6.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Villamosipari szakmai elméleti és gyakorlati tantárgyak oktatása a kiadott kerettantervek, valamint a tagintézmény pedagógiai programja alapján. Villanyszerelő, elektronikai műszerész szakképesítések, valamint elektronikai gyártósori műszerész rész-szakképesítés megszerzésére irányuló gyakorlati tantárgyak oktatása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, Villamosmérnök,

        Büntetlen előélet

        Cselekvőképesség

        Magyar állampolgárságú, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy

        Az Nkt. 66. § (1), (3) bekezdés és a 3. számú mellékletben előírt végzettség megléte

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Szakközépiskolában végzett oktató-nevelő munka - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Pedagógus vagy mérnök tanári végzettség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Szakmai önéletrajz

        Képzettségeket igazoló dokumentumok

        Erkölcsi bizonyítvány

        Nyilatkozat, hogy a pályázatot harmadik személy is megismerheti

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 30.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Ceglédi Szakképzési Centrum címére történő megküldésével (2760 Nagykáta, Csonka köz 6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: CSZC/22/58/2018 , valamint a munkakör megnevezését: Villamosipari szakmai tanár.         Postai úton, a pályázatnak a Ceglédi Szakképzési Centrum címére történő megküldésével (2700 Cegléd, Malom tér 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: CSZC/22/58/2018, valamint a munkakör megnevezését: Villamosipari szakmai tanár.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A Kjt. 21/A § (1), (2), (3) bekezdés alapján közalkalmazotti jogviszony létesítésekor próbaidő kikötése kötelező

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 31.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.ipariszki.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. július 17.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.