Budapesti Történeti Múzeum

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Budapesti Történeti Múzeum
Budapest Galéria

művészettörténész, kurátor

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1036 Budapest, Lajos utca 158.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

- művészettörténészi, kurátori munkában való részvétel -kiállítások szervezése és rendezése -közreműködik az intézmény profiljának alakításában -szélesíti az intézmény közönségkapcsolatát -növeli a kiállítások látogatottságát -fejleszti a galéria hazai és nemzetközi kapcsolatait, erősíti az intézmény jelenlétét nemzetközi és magyar kortárs művészeti közegben -

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, szakirányú,

        Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, tárgyalási szintű nyelvtudás,

        magyar és nemzetközi kiállításszervezői tapasztalat - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

        szakirányú publikációs tevékenység - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Más idegen nyelv ismerete. Nemzetközi kurátori tapasztalat. Széleskörű pályázási tapasztalat.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. október 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. szeptember 5.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06/20-297-43-54 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Budapesti Történeti Múzeum címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HR/92-1/2018 , valamint a munkakör megnevezését: művészettörténész, kurátor.         Postai úton, a pályázatnak a Budapesti Történeti Múzeum címére történő megküldésével (1014 Budapest, Szent György tér 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HR/92-1/2018, valamint a munkakör megnevezését: művészettörténész, kurátor.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. szeptember 14.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: szakmai önéletrajz, motivációs levél, végzettséget igazoló okmányok másolatai, nyelvvizsgát igazoló okmányok, erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat arról, hogy a személyes adatai kezeléséhez a pályázati eljárás során hozzájárul.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. augusztus 3.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.