Szentannai Sámuel Középiskola és Kollégium - Karcag

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Szentannai Sámuel Középiskola és Kollégium - Karcag

Élelmiszeripari mérnök

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5300 Karcag, Szentannai Sámuel utca 18.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Élelmiszeripari képzés oktatása, egyéb pedagógiai feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, Élelmiszeripari mérnök,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Egyetem, Élelmiszeripari mérnöktanár,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Végzettséget igazoló okiratok másolata.

        Részletes szakmai önéletrajz.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 16.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 0659312744 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Szentannai Sámuel Középiskola és Kollégium - Karcag címére történő megküldésével (5300 Karcag, Szentannai Sámuel utca 18. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: S-29/29/2018/14 , valamint a munkakör megnevezését: Élelmiszeripari mérnök.         Postai úton, a pályázatnak a Szentannai Sámuel Középiskola és Kollégium - Karcag címére történő megküldésével (5300 Karcag, Szentannai Sámuel utca 18. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: S-29/29/2018/14, valamint a munkakör megnevezését: Élelmiszeripari mérnök.

vagy

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 23.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Az illetmény megállapítása a 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről, és a 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet, - a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról -alapján történik.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. július 30.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.