Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete

Egészségügyi asszisztens

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Fejér megye, 8111 Seregélyes, Liszt Ferenc utca 66.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Feladatait a végzettségének, szakmai kompetenciájának megfelelően, a munkaköri leírása és a szakmai protokollok alapján végzi. Fő feladata a működési területéhez tartozó betegek ellátásánál a háziorvosi asszisztensi feladatok végzése. Előkészíti a betegellátáshoz szükséges anyagokat, eszközöket. A rendelésnél megjelent betegeket segíti, segédkezik a beteg vizsgálatánál és kezelésénél. A műszereket és eszközöket tisztán tartja és fertőtleníti, az előírásoknak megfelelően előkészíti a sterilizálásra. Kezeli a betegellátással kapcsolatos számítógépes programot

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középfokú képesítés,

        Középiskola/gimnázium, Érettségi / Általános ápolási és egészségügyi asszisztens végzettség és korábbi megfelelése, általános ápoló és általános asszisztens végzettség, OKJ-s ápoló végzettség

        egészségügyi alkalmasság

        büntetlen előélet

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        fényképes szakmai önéletrajz

        képesítést igazoló okiratok másolata

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 24.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 22-447-002 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete címére történő megküldésével (8111 Seregélyes, Széchenyi utca 5. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SER/2609/2018 , valamint a munkakör megnevezését: Egészségügyi asszisztens.         Postai úton, a pályázatnak a Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete címére történő megküldésével (8111 Seregélyes, Széchenyi István utca 5. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SER/2609/2018, valamint a munkakör megnevezését: Egészségügyi asszisztens.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Fejér megye, 8111 Seregélyes, Széchenyi utca 5. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokról Seregélyes Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete dönt. 4 hónap próbaidő kerül kikötésre.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.seregelyes.hu - 2018. július 30.

        Seregélyesi Polgármesteri Hivatal - 2018. július 30.

        www.kozigallas.hu - 2018. július 30.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. július 30.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.