Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem
Könyvtárába

zenei könyvtáros

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1061 Budapest, Liszt Ferenc tér 8.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

• új zeneművek, hang- és videodokumentumok feldolgozása (formai és tartalmi feltárás) • új kották és könyvek feldolgozása (formai és tartalmi feltárás) • retrospektív katalogizálás (könyvek, kották, hangzó dokumentumok) • általános tájékoztatás a Könyvtárral és a könyvtári rendszerrel kapcsolatos kérdésekben • olvasószolgálat: beiratkozások, általános tájékoztatás, esetenként olvasószolgálati ügyelet

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) Foglalkoztatási követelményrendszer az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Felsőfokú képesítés, könyvtári területen,

        angol vagy német középfokú nyelvvizsga,

        számítógép gyakorlott, felhasználói szintű ismerete,

        jó kommunikációs és együttműködési készség,

        önálló munkavégzés képessége,

        büntetlen előélet és nem áll nyilvános könyvtárban végezhető tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt (alkalmazás esetén három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány).

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        zenei ismeretek,

        ALEPH vagy más integrált könyvtári rendszer ismerete,

        egy másik idegen nyelv ismerete (angol/német/francia),

        megbízhatóság, precizitás.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        fényképes szakmai önéletrajz,

        motivációs levél,

        végzettséget, szakképzettséget, idegennyelv-tudást tanúsító okiratmásolatok,

        nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot a bírálók és az illetékes testületek megtekinthetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 14.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: MIO-1586/1/2018 , valamint a munkakör megnevezését: zenei könyvtáros.         Postai úton, a pályázatnak a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem címére történő megküldésével (1061 Budapest, Liszt Ferenc tér 8. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: MIO-1586/1/2018, valamint a munkakör megnevezését: zenei könyvtáros.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

vagy

        Személyesen: ••••••••••, Budapest, 1077 Budapest, Wesselényi utca 52. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat bíráló bizottság rangsorolja, a kinevezést a rektor adja. Az elbírálás során sor kerülhet szakmai kompetenciamérésre.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. szeptember 14.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem honlapja (lfze.hu)

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

„A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, mint álláspályázatot hirdető a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 18. § (1) bekezdés d) pontjában foglaltak szerint az álláspályázati jelentkezés keretében benyújtott személyes adatokat a pályázat elbírálásáig kezeli. A pályázó személyes adatainak kezeléséhez való hozzájáruló, aláírásával ellátott nyilatkozatát a pályázattal együtt kell benyújtania. A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem munkatársai és vezetői munkaköri feladatuk, illetve vezetői megbízatásuk ellátásával összefüggésben, az ahhoz szükséges mértékben a pályázók személyes adataihoz hozzáférhetnek, azokat kezelhetik. A személyes adatok kezelésének, védelmének, valamint az ezzel összefüggő jogorvoslatnak az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben, valamint a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Adatvédelmi, adatkezelési és adatbiztonsági Szabályzatában rögzített szabályairól a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem honlapján a Közzététel részben szerepel részletes tájékoztatás.”

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a lfze.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. július 30.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.