Deszk Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Deszk Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

Pénzügyi-számviteli ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Csongrád megye, 6772 Deszk, Tempfli tér 7.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

27/2012. (III.7.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet 19. pont II. besorolás pénzügyi-számviteli feladatkör.

Ellátandó feladatok:

Államháztartás rendje szerinti önkormányzati számviteli, pénzügyi, gazdálkodási, könyvvezetési feladatok végrehajtása (közreműködés költségvetés - , beszámoló készítésében, vagyongazdálkodási feladatokban), analitikák vezetése, kontírozás, főkönyvi könyvelés, kötelezettségvállalás kezelés, egyéb nyilvántartási feladatok.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Pénzügyi-számviteli ügyintéző.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX tv. valamint a Deszki Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók. rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Középfokú képesítés, Pénzügyi-számviteli,

        Felhasználói szintű Számviteli/pénzügyi szoftverismeret,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Emelt szintű szakképesítés, Mérlegképes könyvelői,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 8. § 1. sz. melléklet szerinti formátumban elkészített szakmai önéletrajz, nyilatkozatok, ,3 hónapnál nem, régebbi erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 62/571-588 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Deszk Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala címére történő megküldésével (6772 Deszk, Tempfli tér 7. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: D1/51-24/2018. , valamint a munkakör megnevezését: Pénzügyi-számviteli ügyintéző.         Postai úton, a pályázatnak a Deszk Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala címére történő megküldésével (6772 Deszk, Tempfli tér 7. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: D1/51-24/2018., valamint a munkakör megnevezését: Pénzügyi-számviteli ügyintéző.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 17.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. július 30.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.