Magyar Nemzeti Múzeum

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Magyar Nemzeti Múzeum
Esztergomi Vármúzeum

múzeumpedagógus (közönségkapcsolati munkatárs)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Komárom-Esztergom megye, 2500 Esztergom, Szent István tér 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

rendezvények, fesztiválok szervezése, tárlatvezetés, múzeumpedagógiai foglalkozások tartása

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        magyar állampolgárság

        büntetlen előélet

        cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Egyetem,

        múzeumi gyakorlat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

Előnyt jelentő kompetenciák:

        jó kommunikációs és problémamegoldó képesség

        határozottság, magabiztosság, megbízhatóság

        együttműködési képesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Részletes szakmai önéletrajz.

        Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata.

        Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

        A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 15.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Magyar Nemzeti Múzeum címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: GI/1712-1/2018. , valamint a munkakör megnevezését: múzeumpedagógus (közönségkapcsolati munkatárs).         Postai úton, a pályázatnak a Magyar Nemzeti Múzeum címére történő megküldésével (1088 Budapest, Múzeum krt. 14-16. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: GI/1712-1/2018., valamint a munkakör megnevezését: múzeumpedagógus (közönségkapcsolati munkatárs).

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A formai és tartalmi feltételeknek megfelelő pályázatokról a bíráló bizottság javaslata alapján az Esztergomi Vármúzeum Igazgatója dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 17.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. július 30.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.