MAGYAR NEMZETI MÚZEUM

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

MAGYAR NEMZETI MÚZEUM
SEMMELWEIS ORVOSTÖRTÉNTI MÚZEUM, KÖNYVTÁR ÉS LEVÉLTÁR

MÚZEUMI MARKETING -, REKLÁM - ÉS KOMMUNIKÁCIÓS

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 1013 Budapest, Apród utca 1-3.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

PR és kommunikációs stratégia készítése, média- és közönségkapcsolatok tartása és építése, rendezvények és sajtótájékoztatók szervezése és lebonyolítása, sajtó- és médiafigyelés, közösségi média és on-line felületek kezelése

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem,

        Büntetlen előélet

        Magyar állampolgárság

        Cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Felsőfokú képesítés, Szakirányú felsőfokú végzettség,

        Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,

        Múzeumban szerzett szakmai gyakorlat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

Elvárt kompetenciák:

        információk bizalmas kezelésének képessége ,

        Jó kommunikációs képesség,

        kapcsolatteremtő és problémamegoldó képesség,

        jó megjelenés,

        határozott fellépés,

        nyitottság,

        hatékony és elkötelezett munkavégzés,

        kreativitás,

        felelősségtudat,

        megbízhatóság,

        szorgalom,

        önállóság,

        precizitás,

        proaktivitás,

        terhelhetőség,

        stressztűrő képesség,

        gyors reakciókészség,

        csapatmunkában való munkavégzés képessége,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Részletes önéletrajz a szakmai tevékenység ismertetésével

        A végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata

        Kézzel írott, rövid (max. egy A/4-es oldal terjedelmű) motivációs levél

        3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy kérelmezését alátámasztó dokumentum

        A Kjt. 20/A§ (5)bekezdés b) pontja alapján hozzájáruló nyilatkozat a személyes adatok pályázati eljárással kapcsolatos szükséges kezeléséhez.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. november 5. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. szeptember 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a +36-1-2011577 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a MAGYAR NEMZETI MÚZEUM címére történő megküldésével (1013 Budapest, Apród utca 1-3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: GI/1747-1/2018 , valamint a munkakör megnevezését: MÚZEUMI MARKETING -, REKLÁM - ÉS KOMMUNIKÁCIÓS .         Postai úton, a pályázatnak a MAGYAR NEMZETI MÚZEUM címére történő megküldésével (1088 Budapest, Múzeum krt 14-16. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: GI/1747-1/2018, valamint a munkakör megnevezését: MÚZEUMI MARKETING -, REKLÁM - ÉS KOMMUNIKÁCIÓS .

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Pest megye, 1013 Budapest, Apród utca 1-3. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A munkaviszony létesítéséről az MNM Semmelweis Orvostörténeti Múzeum igazgatójával egyeztetve a MNM főigazgatója dönt. A pályázat kiírója fenntartja a jogát, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. október 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.semmelweismuseum.hu - 2018. augusztus 6.

        www.facebook.com/SOMuzeum - 2018. augusztus 6.

        www.mnm.hu - 2018. augusztus 6.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. augusztus 6.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.