Ferencvárosi Intézményüzemeltetési Központ

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Ferencvárosi Intézményüzemeltetési Központ

munkaügyi, személyzeti előadó

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1097 Budapest, Vágóhíd utca 35-37.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézményhez tartozó dolgozók munkaügyi iratainak kezelése, új belépők kinevezése, kilépő dolgozók megszüntető iratainak elkészítése, nem rendszeres kifizetések és túlórák számfejtése, távollétek nyilvántartása a KIRA rendszerben, kapcsolattartás a Magyar Államkincstárral.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Emelt szintű szakképesítés,

        Hasonló munkakörben - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, erkölcsi bizonyítvány, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Fényképes önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló bizonyítványok. KIRA rendszer ismerete.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 21.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Ferencvárosi Intézményüzemeltetési Központ címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 11M/2018 , valamint a munkakör megnevezését: munkaügyi, személyzeti előadó.         Postai úton, a pályázatnak a Ferencvárosi Intézményüzemeltetési Központ címére történő megküldésével (1097 Budapest, Vágóhíd utca 35-37. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 11M/2018, valamint a munkakör megnevezését: munkaügyi, személyzeti előadó.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 22.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. augusztus 6.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.