Színház- és Filmművészeti Egyetem

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Színház- és Filmművészeti Egyetem

színházi műszaki koordinátor

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1088 Budapest, Vas utca 2/c.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Színházi előadásokhoz, vizsgaelőadásokhoz, vizsgákhoz kapcsolódó műszaki igények felmérése, egyeztetése és biztosítása. A próbafolyamatok folyamatos figyelemmel kísérése. Vizsgaelőadások tervelfogadásának bonyolítása, díszletkészítések, beszerzések bonyolítása. Az előadásokhoz kapcsolódó technikai riderek elkészítése, összeállítása. Az előadások előírások szerinti megtartásának biztosítása, az előadásokhoz kapcsolódó dokumentumok összeállítása. Az előadások, próbák során a tűz- és munkavédelmi szabályok betartatása, egyeztetés az Egyetem tűz- és munkavédelmi szakértőjével. Előadások, vizsgaelőadások, rendezvények műszaki lebonyolításának szervezése, elvégzése. Az Egyetem színpadtechnikai eszközeinek összehangolt működésének biztosítása. Órarend szerinti, illetve eseti próbatermi, tantermi gyakorlati oktatás műszaki igényeinek kiszolgálása a megfelelő tár bevonásával. Előadásokhoz, próbákhoz, gyakorlatokhoz kapcsolódó takarítási igények egyeztetése a gondoksági csoportvezetővel. A színházi műszak munkájának szervezése, ellenőrzése. A tárvezetők által készített és vezetett dolgozói munkaidő beosztások ellenőrzése, figyelemmel kísérése. Heti munkarend készítése. A munkarendi értekezletek összehívása, levezénylése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középiskola/gimnázium, szakirányú végzettség,

        Hasonló munkakörben szerzett tapasztalat

        Magyar állampolgárság, büntetlen előélet

        Jó kommunikációs és alkalmazkodási képesség, rugalmasság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Színházban szerzett tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        fényképes szakmai önéletrajz, motivációs levél

        bizonyítványmásolatok

        a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben történő kezeléséhez hozzájárul, és hogy pályázati anyagát a bírálatban részt vevő személyek és testületek megismerhetik

        A kinevezés feltétele az érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvány (nyertes pályázat esetén kell beszerezni).

        Kérjük feltüntetni a munkakör megnevezését: színházi műszaki koordinátor.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 21.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Színház- és Filmművészeti Egyetem címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZFE/2986/2018/32 , valamint a munkakör megnevezését: színházi műszaki koordinátor.         Postai úton, a pályázatnak a Színház- és Filmművészeti Egyetem címére történő megküldésével (1088 Budapest, Vas utca Vas. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZFE/2986/2018/32, valamint a munkakör megnevezését: színházi műszaki koordinátor.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        SZFE honlap - 2018. augusztus 4.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a ww.szfe.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. augusztus 4.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.