Székesfehérvári Tankerületi Központ

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Fejér Megyei Óvoda,Általános Iskola,Szakiskola,Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

kollégiumi ápoló

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Fejér megye, 2481 Velence, Bárczi Gusztáv utca 4-6.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

ápolói és gyermekfelügyeleti feladatok ellátása

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középiskola/gimnázium,

        magyar állampolgárság

        cselekvőképesség

        90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására ,valamint annak igazolására ,hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé (sikeres pályázat esetén)

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Középfokú képesítés, gyógypedagógiai asszisztens, szociális ápoló gondozó, gyermek és ifjúsági felügyelő,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        a pályázó szakmai önéletrajza

        a pályázó aláírt nyilatkozata arról , hogy hozzájárul személyes adatainak a pályázattal kapcsolatos kezeléséhez , továbbításához.

        motivációs levél

        az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség,szakképzettség , meglétét igazoló okmányok másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 22.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 22/589-002 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Székesfehérvári Tankerületi Központ címére történő megküldésével (2481 Velence, Bárczi Gusztáv út 4-6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/072/03124-1/2018 , valamint a munkakör megnevezését: kollégiumi ápoló.         Postai úton, a pályázatnak a Székesfehérvári Tankerületi Központ címére történő megküldésével (8000 Székesfehérvár, Petőfi Sándor utca 5. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/072/03124-1/2018, valamint a munkakör megnevezését: kollégiumi ápoló.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 29.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. augusztus 6.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.