Hódmezővásárhely Többcélú Kistérségi Társulás Kapcsolat Központ

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Hódmezővásárhely Többcélú Kistérségi Társulás Kapcsolat Központ
Kagylóhéj Család- és Gyermekjóléti Központ

4 fő óvodai- és iskolai szociális segítő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 1 év, 4 hónap próbaidővel –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Csongrád megye, 6800 Hódmezővásárhely, Andrássy út 54.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Gyermekek és szülők részére nyújtott szociális és mentális segítség-, illetve információnyújtás, tanácsadás, köznevelési intézmény részére nyújtott szolgáltatás. Rendszeres kapcsolattartás, együttműködés kialakítása az intézmények szakambereivel.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, kizárólag szakirányú végzettség vehető figyelembe: felsőfokú szociális szakképzettség, iskolai szociális munkás, család- és gyermekvédő tanár, család- és gyermekvédő pedagógus, család- és gyermekvédelem szakos pedagógus; ennek hiányában gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó oklevéllel rendelkező nevelőtanár, pedagógus, pedagógiai előadó, pszichopedagógus, gyógypedagógus.,

        szakmai önéletrajz

        motivációs levél

        végzettséget igazoló dokumentumok másolata

        nyilatkozat, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul

        büntetlen előélet

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 21.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Hódmezővásárhely Többcélú Kistérségi Társulás Kapcsolat Központ címére történő megküldésével (6800 Hódmezővásárhely , Serháztér utca 6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: segítő-2018 , valamint a munkakör megnevezését: 4 fő óvodai- és iskolai szociális segítő.         Postai úton, a pályázatnak a Hódmezővásárhely Többcélú Kistérségi Társulás Kapcsolat Központ címére történő megküldésével (6800 Hódmezővásárhely, Serháztér utca 6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: segítő-2018, valamint a munkakör megnevezését: 4 fő óvodai- és iskolai szociális segítő.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Csongrád megye, 6800 Hódmezővásárhely , Serháztér utca 6. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 24.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Szuperpress

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. augusztus 5.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.