Ludwig Múzeum - Kortárs Művészeti Múzeum - Budapest

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Ludwig Múzeum - Kortárs Művészeti Múzeum - Budapest

RESTAURÁTOR

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 1095 Budapest, Komor Marcell utca 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

- a múzeum gyűjteményében található műtárgyak történeti és esztétikai értékének megőrzése, élettartamának meghosszabbítása különböző restaurálási, konzerválási technikák segítségével; - elkészíti a műtárgyak állapotfelmérését, vizsgálatát, tisztítását, konzerválását, restaurálását, valamint elkészíti a vonatkozó írásos és fotódokumentációkat; - műtárgy károsodása esetén jegyzőkönyv és állapotfelmérés készítése; - restaurálási terv készítése; a szakterületét nem érintő restaurálási feladatoknál külső szakértő vagy restaurátor felkérése; - a restaurálási munkák szakmai felügyelete, ellenőrzése; - műtárgykölcsönzéseknél szakvélemény, állapotfelmérés elkészítése; javaslattétel a tárgyak csomagolására és szállítására; műtárgykíséret ellátása; - szakterületén végzett tudományos kutató- és publikációs tevékenység; - részvétel a felsőfokú restaurátorképzésben; - gyakornokok, kutatók fogadása;

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, festő-restaurátor végzettség,

        Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,

        festő restaurátor területen(vászonkép restaurálás) szerzett tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Német nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,

        széles körű szakmai tapasztalat, szakmai publikáció

Elvárt kompetenciák:

        kiváló kommunikációs képesség,

        felelősségteljes,precíz,önálló munkavégzési képesség,

        kortárs műtárgyak és anyaghasználat iránt mutatott érdeklődés,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        a személyes adatokat tartalmazó szakmai önéletrajz

        a képesítést igazoló okiratok másolata

        3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

        nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 22.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Ludwig Múzeum - Kortárs Művészeti Múzeum - Budapest címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 453/2018/VII , valamint a munkakör megnevezését: RESTAURÁTOR.         Postai úton, a pályázatnak a Ludwig Múzeum - Kortárs Művészeti Múzeum - Budapest címére történő megküldésével (1095 Budapest, Komor Marcell utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 453/2018/VII, valamint a munkakör megnevezését: RESTAURÁTOR.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Elektronikus úton Horváth Teréz részére Horvath.Teri@ludwigmuseum.hu oldalon keresztül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 24.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. augusztus 1.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.