Móricz Zsigmond Városi Könyvtár

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Móricz Zsigmond Városi Könyvtár

könyvtáros

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Komárom-Esztergom megye, 2890 Tata, Váralja utca 4.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Olvasószolgálati- és tájékoztató munka

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola,

        közművelődési könyvtárosi - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

        Gyakorlott szintű Internetes alkalmazások,

        büntetlen előélet, jó kommunikációs és kapcsolatteremtő készség, újdonságokra való nyitottság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        rendezvényszervezési, pályázati tapasztalatok

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai önéletrajz,motivációs levél,oklevél-és bizonyítvány-másolatok,3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány fénymásolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 17.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Móricz Zsigmond Városi Könyvtár címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2018/2 , valamint a munkakör megnevezését: könyvtáros.         Postai úton, a pályázatnak a Móricz Zsigmond Városi Könyvtár címére történő megküldésével (2890 Tata, Váralja utca 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2018/2, valamint a munkakör megnevezését: könyvtáros.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 27.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.tata.hu - 2018. augusztus 1.

        www.mzsvktata.hu - 2018. augusztus 1.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. július 31.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.