Sárrét Kistáj Önkormányzati Társulás

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

SKÖT Család- és Gyermekjóléti Szolgálat
Szabadbsttyáni Polgármesteri Hivatal

szociális gondozó és ápoló

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Részmunkaidő, heti 20 órás

A munkavégzés helye:

Fejér megye, Szabadbattyán, .

Fejér megye, Kőszárhegy, .

Fejér megye, Nádasdladány, .

Fejér megye, Úrhida, .

Fejér megye, Sárkeszi, .

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A gondozást-ápolást igénybe vevő személyek önálló életvitelének fenntartása, saját lakókörnyezetükben történő biztosítása. A speciális szakmai és közegészségügyi előírások betartásával területi gondozási feladatok ellátása a szociális segítés és személyi gondozás keretében.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középfokú képesítés, 1/2000 (I.7.) SZCSM rendelet 3. sz. melléklet szociális gondozó munkakörnél felsorolt végzettségek,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

         Szakmai önéletrajz, motivációs levél, iskolai végzettséget igazoló bizonyítványmásolat, erkölcsi bizonyítvány, hozzájárulási nyilatkozat a személyes adatok pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 13.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 30/412-1982 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Sárrét Kistáj Önkormányzati Társulás címére történő megküldésével (8151 Szabadbattyán, Csíkvár tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2816/2018 , valamint a munkakör megnevezését: szociális gondozó és ápoló.         Postai úton, a pályázatnak a Sárrét Kistáj Önkormányzati Társulás címére történő megküldésével (8151 Szabadbattyán, Csíkvár tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2816/2018, valamint a munkakör megnevezését: szociális gondozó és ápoló.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Fejér megye, 8151 Szabadbattyán, Csíkvár tér 1. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A munkakör betöltése kizárólag a megjelölt végzettséggel lehetséges. Azon pályázatokat áll módunkban elfogadni, amelyek hiánytalanul kerültek elküldésre, illetve a pályázó a kiírt feltételeknek maradéktalanul megfelel. A pályázatokat a Sárrét Kistáj Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa bírálja el.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 14.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.szabadbattyan.hu - 2018. július 28.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. július 28.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.