Magyar Tudományos Akadémia Wigner Fizikai Kutatóközpont

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Magyar Tudományos Akadémia Wigner Fizikai Kutatóközpont

Villamosmérnök

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 1 év –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1121 Budapest, Konkoly-Thege Miklós út 29-33.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Nukleáris Anyagtudományi Osztály gyorsítóberendezései mellett villamosmérnöki munka ellátása, azaz: • az EG-2R és NIK-gyorsítók elektromos berendezéseinek és műszereinek felügyelete, karbantartása, szervízelése, javítása és szükség szerinti fejlesztése; ez érdekében a gyorsítók működésének és üzemeltetésének átfogó megismerése, • elektromos vezérlő és más kiegészítő berendezések tervezése, esetleg kivitelezése, bemérése, • fentiekből következő helyszíni szerelések, • részvétel a gyorsítók általános karbantartásában, • a gyorsító berendezések üzemeltetésében való részvétel.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola,

        egyetemi vagy főiskolai végzettség, (akár pályakezdő fiatalokat is várunk)

        elektronikus mérőműszerek elméleti és gyakorlati ismerete, szabályozástechnikai ill. vezérléstechnikai ismeretek, gyakorlat,

        áramköri tervezési és kivitelezési gyakorlat,

        alapvető számítógépes ismeretek,

        alapfokú angol nyelvtudás,

        sugárveszélyes munkakörben való munkavégzéshez szükséges feltételek megléte,

        egészségügyi alkalmasság, büntetlen előélet.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        ipari automatizálási ismeretek és gyakorlat,

        vákuumtechnikai ismeretek

        gyorsító berendezési ismeretek és gyakorlat,

        gyakorlati érzék hiba meghatározáshoz és javításhoz.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        A pályázatnak tartalmaznia kell: a pályázó jelenlegi munkahelyének és beosztásának megjelölését, eddigi szakmai tapasztalatainak ismertetését, nyelvismeretének megjelölését, fizetési igényét.

        az oklevelek és nyelvvizsga bizonyítványok másolata

        részletes önéletrajz

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. június 30.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Magyar Tudományos Akadémia Wigner Fizikai Kutatóközpont címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: WI-A/20/2018 , valamint a munkakör megnevezését: Villamosmérnök.         Postai úton, a pályázatnak a Magyar Tudományos Akadémia Wigner Fizikai Kutatóközpont címére történő megküldésével (1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós út 29-33. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: WI-A/20/2018, valamint a munkakör megnevezését: Villamosmérnök.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beküldött pályázati anyag értékelését követően a kiválasztott pályázókkal való személyes beszélgetés. A pályázatokról a főigazgató dönt az illetékes osztállyal történt egyeztetés alapján.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. július 30.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a wigner.mta.hu honlapon szerezhet. Illetmény és juttatások: Közös megegyezéssel, a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezéseinek figyelembe vételével. A közalkalmazotti jogviszony időtartama: Egy éves határozott ideig szóló közalkalmazotti munkaviszony (3 hónapos próbaidővel). A munkaviszony kölcsönös megelégedettség esetén határozatlan idejűvé változtatható.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. június 4.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.