MTA Üdülési Központ

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

MTA Üdülési Központ
MTA Üdülési Központ Domus 'Collegium Hungaricum'

szobaasszony/takarító

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1146 Budapest, Abonyi utca 10.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A vendégház helyiségeinek takarítása, tisztálkodó eszközök bekészítése, törölköző csere, ágyneműhúzás, szobák fűtésének szabályozása, fürdőszoba fertőtlenítése, felújításokat követő nagytakarítás. Közreműködés rendezvényekhez szükséges teremrendezésben, háttérmunkában, rendezvények utáni elpakolás, takarítás. Reggeliztetéshez szükséges alapanyagok beszerzése, reggeliztetés. Kapcsolattartás a mosodával, ágyneműk összekészítése. Könnyen vasalható munkaeszközök mosása, vasalása. Takarító és tisztítóeszköz készlet figyelemmel kísérése, beszerzési igény összeállítása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        8 Általános,

        magyar állampolgárság

        büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Hasonló munkakörben szerzett tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Önéletrajz

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. június 28.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06-1/411-6269, 06-30/838-5528 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a MTA Üdülési Központ címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 366/2018/ÜK/K , valamint a munkakör megnevezését: szobaasszony/takarító.         Postai úton, a pályázatnak a MTA Üdülési Központ címére történő megküldésével (1051 Budapest, Nádor utca 7. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 366/2018/ÜK/K, valamint a munkakör megnevezését: szobaasszony/takarító.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. június 29.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Munkarend: általánostól eltérő, heti 40 óra figyelembe vételével számított 6 havi munkaidőkeretben teljesítendő munkaidő.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. június 6.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.