MTA Természettudományi Kutatóközpont

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Anyag- és Környezetkémiai Intézet
Funkcionális Nanorészecskék kutatócsoport

tudományos segédmunkatárs

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 4 év –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1117 Budapest, Magyar tudósok körútja 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

- Téma: Szabályozott és célzott hatóanyagleadású nanokompozit rendszerek tumor kezelésére - A fiatal kutató feladata nanohordozó rendszerek előállítása rákellenes gyógyszerek nyújtott és szabályozott hatóanyagleadása érdekében, továbbá a nanokompozitok funkcionalizálása, fizikai (méret, morfológia), kémiai (hatóanyagtartalom, kapszulázási hatékonyság, in vitro hatóanyagleadás) és biológiai (citotoxicitás, nanorészecskék felvétele sejtek által) vizsgálata.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, kémia, vegyész(mérnök), biomérnök, környezetmérnök,

        Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga,

        • A fiatal kutatók felső korhatára 30 év (kivételes esetben 35 év)

        cselekvőképesség, büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        • A fiatal kutatók alkalmazása során a magyar állampolgárságú, illetve a határon túli magyar fiatalok elsőbbséget élveznek

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 6.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a feczko@mukki.richem.hu -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a MTA Természettudományi Kutatóközpont címére történő megküldésével (1519 Budapest, Pf.: 286. . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 10/2018 , valamint a munkakör megnevezését: tudományos segédmunkatárs.         Postai úton, a pályázatnak a MTA Természettudományi Kutatóközpont címére történő megküldésével (1117 Budapest, MAGYAR TUDÓSOK KÖRÚTJA 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 10/2018, valamint a munkakör megnevezését: tudományos segédmunkatárs.

és

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Visszajelzést csak a személyes beszélgetésre behívott pályázók kapnak.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. július 20.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A jogállására, illetményére és egyéb juttatásaira a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” többször módosított 1992. évi XXXIII. törvényben előírt rendelkezések az irányadók. A fiatal kutatói álláshelyek pályázati formában történő betöltéséről a Magyar Tudományos Akadémia elnökének 2/2018. (I.15.) számú határozata érvényes. Felvétel esetén a munkakör betöltése 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványhoz kötött.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. június 6.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.