Tornyai János Múzeum és Közművelődési Központ

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Tornyai János Múzeum és Közművelődési Központ

művészettörténész

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 1 év –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Csongrád megye, 6800 Hódmezővásárhely, Dr. Rapcsák András út 16-18.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Tornyai János Múzeum képzőművészeti gyűjteményének kezelése, gyarapítása, feldolgozása. A Tornyai János Múzeum és az Alföldi Galéria időszaki kiállításai és kapcsolódó szakmai programjai, kiállítás szervezői feladatainak ellátása. Az időszaki kiállítások és szakmai programok megvalósításához szükséges kutatások végzése, pályázati tevékenység, tudományos és ismeretterjesztő tevékenység.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, művészettörténész MA, vagy ezzel egyenértékű diploma,

        angol nyelvből közép- vagy felsőfokú C típusú nyelvvizsga, tárgyalási szintű nyelvtudás

        professzionális szintű MS Office (irodai alkalmazások) ismerete

        cselekvőképesség

        magyar állampolgárság

        büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        - muzeális intézményben szerzett – legalább 1-3 év – szakmai tapasztalat

        - PhD vagy annak megfelelő tudományos fokozat

        - más nyelvből közép-, vagy felsőfokú C típusú nyelvvizsga, tárgyalási szintű nyelvtudás

Elvárt kompetenciák:

        szakmai elkötelezettség,

        megbízhatóság,

        csapatban történő munkavégzésre való alkalmasság,

        terhelhetőség,

        aktív szakmai kapcsolatok,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        fényképes szakmai önéletrajz

        képesítést igazoló dokumentumok másolata

        3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány másolata vagy igazolás annak megkéréséről

        hozzájáruló nyilatkozat a pályázatok elbírálásában részt vevőknek a pályázatokba történő betekintési jogát illetően

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. június 25.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Tornyai János Múzeum és Közművelődési Központ címére történő megküldésével (6801 Hódmezővásárhely, Pf. 2. . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 261/2018-1 , valamint a munkakör megnevezését: művészettörténész.         Postai úton, a pályázatnak a Tornyai János Múzeum és Közművelődési Központ címére történő megküldésével (6800 Hódmezővásárhely, Dr. Rapcsák András út 16-18. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 261/2018-1, valamint a munkakör megnevezését: művészettörténész.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat a múzeumigazgató véleményezi, a pályázati feltételeknek megfelelő pályázó(ka)t meghallgatja, majd elbírálja és dönt, hogy élni kíván-e a kinevezés jogával.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. július 23.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.tornyaimuzeum.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. június 5.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.