Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

SZMJV Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete

portás

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5000 Szolnok, Kossuth tér 9.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal épületébe érkező állampolgárok, ügyintézéséhez szükséges segítség nyújtás. A hivatal személy és vagyonvédelmének biztosítása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középfokú képesítés,

        Alap szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Vagyonőri képesítés

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Részletes szakmai önéletrajz

        Iskolai végzettséget és szakképzettséget igazoló okiratok másolatai.

        Nyilatkozat, hogy a pályázat anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

        Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány. A pályázat benyujtásakor közalkalmazotti munkakörben foglalkoztatott esetében elegendő az igazolás a foglalkoztatás fennállásáról

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. június 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 56/ 503-445 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete címére történő megküldésével (5000 Szolnok, Kossuth tér 9. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 316/3/2018 , valamint a munkakör megnevezését: portás.         Postai úton, a pályázatnak a Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete címére történő megküldésével (5000 Szolnok, Kossuth tér 9. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 316/3/2018, valamint a munkakör megnevezését: portás.

vagy

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5000 Szolnok, Kossuth tér 9. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázókat az erre a célra létrehozott bizottság meghallgatja, majd a bizottság bírálja el. A pályáztató fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázati eljárást érvényes pályázat beérkezése esetén is eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. június 26.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. június 4.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.