Gánti Német Nemzetiségi Egységes Óvoda és Bölcsőde

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Gánti Német Nemzetiségi Egységes Óvoda és Bölcsőde

élelmezésvezető

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Fejér megye, 8082 Gánt, Táncsics utca 4.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

élelmezésvezetői feladatok teljes körű ellátása és szervezése. A konyhai dolgozók munkájának szervezése, felügyelete. A könyha működésének szervezése, árubeszerzés, élelemezésvezetői program hasznsálata. HACCP rendszer működtetése haszná

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) használata, HACCP rendszer működtetése az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középiskola/gimnázium, érettségi,

        B kategóriás jogosítvány,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Középiskola/gimnázium, élelmezésvezetői képesítés, folyamatban lévő élelmezés-vezetői tanfolyam,

        ECDL Start

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai önéletrajz

        végzettséget igazoló dokumentumok fénymásolata

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 16.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 0622/375-121 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Gánti Német Nemzetiségi Egységes Óvoda és Bölcsőde címére történő megküldésével (8082 Gánt, Táncsics utca 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2/2018 , valamint a munkakör megnevezését: élelmezésvezető.         Postai úton, a pályázatnak a Gánti Német Nemzetiségi Egységes Óvoda és Bölcsőde címére történő megküldésével (8082 Gánt, Táncsics utca 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2/2018, valamint a munkakör megnevezését: élelmezésvezető.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. július 25.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. június 4.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.