Benedek Elek Óvoda - Biatorbágy

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Benedek Elek Óvoda - Biatorbágy

gazdasági ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2051 Biatorbágy, Fő utca 61.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

pénzügyi feladatok ellátása, ASP rendszer használata

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Felsőfokú képesítés, mérlegképes könyvelő,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 13.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06-21-303-3634 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Benedek Elek Óvoda - Biatorbágy címére történő megküldésével (2051 Biatorbágy, Fő utca 61. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 102-111/2018 , valamint a munkakör megnevezését: gazdasági ügyintéző.         Postai úton, a pályázatnak a Benedek Elek Óvoda - Biatorbágy címére történő megküldésével (2051 Biatorbágy, Fő utca 61. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 102-111/2018, valamint a munkakör megnevezését: gazdasági ügyintéző.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Pest megye, 2051 Biatorbágy, Fő utca 61. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. július 18.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Önkormányzat honlapja

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.ovoda.biatorbagy.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. június 4.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.