Dági Közös Önkormányzati Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Dági Közös Önkormányzati Hivatal

Pénzügyi ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Komárom-Esztergom megye, 2522 Dág , Deák Ferenc utca 28.

Komárom-Esztergom megye, 2527 Máriahalom, Széchenyi Ferenc utca 31.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. melléklet 19. pénzügyi és számviteli feladatok

Ellátandó feladatok:

Összeállítja az önkormányzat és intézményei éves költségvetési koncepcióját, illetve költségvetési javaslatát, ellátja a költségvetés módosításához, finanszírozásához kapcsolódó évközi feladatokat, a hivatal és az intézmények gazdálkodásával összefüggő pénzügyi és számviteli munkákat, az önkormányzati vagyonkataszter pénzügyi vonatkozású feladatait. Vezeti a jogszabályban előírt számviteli nyilvántartásokat.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Önkormányzati gazdálkodással kapcsolatos pénzügyi, számviteli feladatok ellátása, a Képviselő-testület üléseire pénzügyi, költségvetési tárgyú anyagok előkészítése, költségvetési rendelettervezet elkészítése, közreműködés a költségvetés végrehajtásában, adatszolgáltatás a Magyar Államkincstár felé havi, negyedéves, éves rendszerességgel.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Középiskola/gimnázium, pénzügyi, számviteli szakképesítés,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        regisztrált mérlegképes könyvelői képesítés

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        a szakmai tevékenységét is bemutató, fényképpel ellátott részletes önéletrajz (45/2012. (III. 20) Korm. r. szerint), motivációs levél, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, a pályázati feltételek és a bírálatnál előnyt jelentő egyéb feltételek meglétét bizonyító okiratok másolata, a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalására vonatkozó nyilatkozat,

        adatkezelési nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálásában részt vevők a pályázat tartalmát és az abban szereplő személyes adatokat megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. július 2. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. június 19.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a +36-20-4238082, +36-33-480910 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Dági Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (2522 Dág, Deák Ferenc utca 28. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 781/2018. , valamint a munkakör megnevezését: Pénzügyi ügyintéző.         Postai úton, a pályázatnak a Dági Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (2522 Dág, Deák Ferenc utca 28. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 781/2018., valamint a munkakör megnevezését: Pénzügyi ügyintéző.

vagy

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

vagy

        Személyesen: ••••••••••, Komárom-Esztergom megye, 2522 Dág, Deák Ferenc utca 28. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A feltételeknek megfelelő pályázókat a munkáltató személyesen is meghallgatja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. június 29.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. június 5.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.