Petőfi Irodalmi Múzeum

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Petőfi Irodalmi Múzeum
Kazinczy Ferenc Múzeum

segédmuzeológus (gyűjteménykezelő)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3980 Sátoraljaújhely, Dózsa György utca 11.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A történeti-régészeti gyűjtemény gondozása, nyilvántartása, digitalizálása, kiállításra való előkészítése, múzeumi ügyintézés, kutatói szolgálat ellátása, műtárgykölcsönzések, szállítások koordinálása, műtárgyvédelmi feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Felsőfokú képesítés, történelem szakos iskolai végzettség vagy felsőfokú iskolai végzettség és a Magyar Nemzeti Múzeum által kiadott szakirányú szakképzettség,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Egyetem, történelem szakos iskolai végzettség,

        Közgyűjteményi intézménynél hasonló munkakörben szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Adatbáziskezelő, HUNTÉKA ismerete

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Részletes szakmai önéletrajz

        Végzettséget, nyelvtudást igazoló dokumentumok másolata

        A pályázázó írásos nyilatkozata, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

        Eredményes pályázat esetén 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 1.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Petőfi Irodalmi Múzeum címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1/129/2018 , valamint a munkakör megnevezését: segédmuzeológus (gyűjteménykezelő).         Postai úton, a pályázatnak a Petőfi Irodalmi Múzeum címére történő megküldésével (1053 Budapest, Károlyi Mihály utca 16. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1/129/2018, valamint a munkakör megnevezését: segédmuzeológus (gyűjteménykezelő).

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A jelentkezőket a pályázatok beérkezését követően bíráló bizottság hallgatja meg. Az 1992. évi XXXIII. tv. 20/A § (7) bek. szerint a pályázatok tartalma harmadik fél számára nem közölhetők, és a sikertelen pályázatok az elbírálást követően törlésre kerülnek.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. július 20.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Az beküldött pályázatoknál az e-mail tárgyában kérjük feltüntetni a pályázat azonosítószámát, valamint a "Segédmuzeológus (gyűjteménykezelő)" szöveget!

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kazinczymuzeum.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. június 12.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.