Berettyóújfalui Tankerületi Központ

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Pocsaji Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola

Tanító, bármely műveltségi területtel

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4125 Pocsaj, Nagy utca 41.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Általános iskolában tanítói feladatok ellátása, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek között. IKT eszközök alkalmazása, kezelése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv., továbbá a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013.(VIII.30.) Korm. rendelet az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, tanító, bármely műveltségi területtel,

        B kategóriás jogosítvány,

        Büntetlen előélet és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkozástól való eltiltás alatt.

        Magyar állampolgárság.

        Cselekvőképesség.

        A pályázó vállalja a Derecskei Járás illetékességi területén belül történő munkavégzést.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Felhasználói szintű Informatikai rendszerismeret,

Elvárt kompetenciák:

        Kiváló szintű empatikus készség, konfliktus és stressz tűrő képesség.,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé

        Fényképes szakmai önéletrajz.

        Végzettséget igazoló okiratok másolati példánya.

        Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak a pályázattal összefüggő kezeléséhez.

        Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06 54/415007 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Berettyóújfalui Tankerületi Központ címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/081/1423-8/2018 , valamint a munkakör megnevezését: Tanító, bármely műveltségi területtel.         Postai úton, a pályázatnak a Berettyóújfalui Tankerületi Központ címére történő megküldésével (4100 Berettyóújfalu, Dózsa György utca 17-19. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/081/1423-8/2018, valamint a munkakör megnevezését: Tanító, bármely műveltségi területtel.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után a tankerületi központ igazgató dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. július 31.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat eredménytelenné nyilvánítás jogát, valamint a pályázat visszavonásának jogát a tankerületi központ fenntartja. A pályázatot e-mailben kérjük megküldeni az intézmény részére. Az e-mail tárgyába kérjük írják be "PÁLYÁZAT - tanító - TK/081/1423-8/2018

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. június 9.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.