Pusztaszabolcs Város Polgármesteri Hivatala

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal

Hatósági Osztályvezető

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Fejér megye, 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

-1. melléklet 14-hatósági feladatkör; -23-humánpolitikai feladatok

Ellátandó feladatok:

Hatósági Osztály vezetése, birtokvédelmi ügyek intézése, társasházak törvényességi felügyeletével kapcsolatos feladatok intézése, szakmai segítséget nyújt az osztály ügyintézőinek , részt vesz a képviselő-testületi ülések előkészítésében.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Hatósági és Igazgatási Osztály vezetése, birtokvédelmi ügyek, társasházak törvényességi felügyeletével kapcsolatos ügyek , előterjesztések készítése, kodifikátori feladatok. Intézmények és egészségügy ellátók működési engedélye , szerződései. Humán- gazdálkodás és munkaügyi feladatok.


A munkakör betöltője irányítása alá tartozó szervezeti egységek megnevezése:

Hatósági és Igazagtási Osztály Pusztaszabolcs Város Polgármesteri Hivatala

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Felsőfokú képesítés, felsőoktatásban szerzett közszolgálati, gazdaságtudományi, hittudományi, jogi, műszaki szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és informatikai, ügyviteli, közgazdasági, közszolgálati, jogi szakképesítés,

        Közigazgatási területen szerzett Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        B kategóriás jogosítvány,

        Közigazgatási szakvizsga,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        Vagy jogi szakvizsga vagy Közigazgatási Továbbképzési Kollégium Mentesítésével rendelkezzen

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Egyetem, jogi végzettség Nemzeti Közszolgálati Egyetem Állam és Közigazgatási Kar Közigazgatás-szervező végzettség,

        Közigazgatási területen szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

Elvárt kompetenciák:

        stressztűrő képesség Kiváló kommunikációs készség Jó problémamegoldó készség Jó terhelhetős,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Fényképes szakmai önéletrajz a 45/2012.(III.20.)korm. redelet 1. számú melléklete szerint iskolai végzettséget igazoló okirat(ok) másolata(i) 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány nyilatkozat vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról közigazgatási területen szerzett szakmai tapasztalatról szóló igazolás nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az elbírálásban résztvevők

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. július 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. június 29.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06-25/273-036 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1020/2018. , valamint a munkakör megnevezését: Hatósági Osztályvezető.         Postai úton, a pályázatnak a Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1020/2018., valamint a munkakör megnevezését: Hatósági Osztályvezető.

vagy

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. július 13.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.pusztaszabolcs.hu - 2018. június 8.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. június 8.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.