Nagykanizsai Tankerületi Központ - Csány László Általános Iskola

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Csány László Általános Iskola

takarító

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Zala megye, 8782 Zalacsány, Csány L. utca 6.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézményben takarítási feladatok elvégzése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        8 Általános,

        cselekvőképesség

        büntetlen előélet

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        önéletrajz

        a pályázó aláírt nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (harmadik személlyel közléséhez)

        a pályázó aláírt nyilatkozata arról, hogy hozzájárul személyes adatainak pályázattal kapcsolatos kezeléséhez, továbbításához

        végzettséget igazoló okmány(ok) másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. június 25.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Nagykanizsai Tankerületi Központ - Csány László Általános Iskola címére történő megküldésével (8782 Zalacsány, Csány L. utca 6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/183/00658-6/2018 , valamint a munkakör megnevezését: takarító.         Postai úton, a pályázatnak a Nagykanizsai Tankerületi Központ - Csány László Általános Iskola címére történő megküldésével (8800 Nagykanizsa, Vécsey utca 6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/183/00658-6/2018, valamint a munkakör megnevezését: takarító.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Zala megye, 8782 Zalacsány, Csány L. utca 6. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beküldött pályázatok alapján kiválasztott pályázók személyes meghallgatása után az intézményvezető javaslatára a tankerületi központ igazgatója dönt. A nyertes pályázó a büntetlen előéletét 90 napnál nem régebbi hatósági igazolvánnyal igazolni köteles.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. július 12.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázati kiírás visszavonására, valamint a pályázati eljárás érvénytelenné nyilvánítására való jogát a tankerületi igazgató fenntartja.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. június 8.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.