Vak Bottyán Óvoda -Simontornya

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Vak Bottyán Óvoda, Bölcsőde

kisgyermeknevelő- gondozó

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Tolna megye, 7081 Simontornya, Széchenyi utca 60.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A bölcsődei nevelés, gondozás, és a helyi nevelési program alapelvei szerint, és az érvényben lévő módszertani elvek mellett neveli, gondozza a rábízott gyermekeket. Elősegíti harmonikus testi-lelki fejlődésüket.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középiskola/gimnázium,

        Felsőfokú, vagy középfokú szakképesítés, bölcsődei szakgondozó OKJ-s, csecsemő- és kisgyermekgondozó OKJ-s szakképesítés.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Kisgyermeknevelő- gondozói munkakörben szerzett tapasztalat. - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló dokumentumok másolata. Szakmai önéletrajz.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. augusztus 21. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 4.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Vak Bottyán Óvoda -Simontornya címére történő megküldésével (7081 Simontornya, Széchenyi utca 60. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 55/2018 , valamint a munkakör megnevezését: kisgyermeknevelő- gondozó.         Postai úton, a pályázatnak a Vak Bottyán Óvoda -Simontornya címére történő megküldésével (7081 Simontornya, Széchenyi utca 60. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 55/2018, valamint a munkakör megnevezését: kisgyermeknevelő- gondozó.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. július 20.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Simontornya város honlapja.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. június 5.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.