Vak Bottyán Óvoda -Simontornya

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Vak Bottyán Óvoda, Bölcsőde

Óvodai dajka

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Tolna megye, 7081 Simontornya, Széchenyi utca 60.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az óvodapedagógusok munkájának segítése. Az óvodában végzendő technikai, és takarítási feladatok ellátása. A csoport környezetének, az óvoda egyéb helyiségeinek tisztán tartása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középiskola/gimnázium, Óvodai dajka,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Középiskola/gimnázium, Óvodai dajka OKJ-s szakképesítés,

        Dajkai munkakörben szerzett szakmai tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Végzettséget és előzetes munkatapasztalatot igazoló dokumentumok másolata. Fényképes önéletrajz

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. augusztus 21. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 4.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Vak Bottyán Óvoda -Simontornya címére történő megküldésével (7081 Simontornya, Széchenyi utca 60. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 57/ 2018 , valamint a munkakör megnevezését: Óvodai dajka.         Postai úton, a pályázatnak a Vak Bottyán Óvoda -Simontornya címére történő megküldésével (7081 Simontornya, Széchenyi utca 60. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 57/ 2018, valamint a munkakör megnevezését: Óvodai dajka.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. július 20.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Simontornya Város honlapja. - 2018. június 5.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. június 5.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.