Hantos Községi Önkormányzat

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Hantos Községi Önkormányzat

Kulturális szervező

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Fejér megye, 2434 Hantos, Köztársaság tér 5.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A munkakörbe tartozó feladatok: A Művelődési Ház működtetése az alábbiak szerint: A kulturális szervező feladata: az Önkormányzat által vállalt fenti feladatok ellátásának megszervezése, rendezvények és programok megtervezése, megszervezése, lebonyolítása, dokumentálása, nyilvántartása. A kulturális szervező feladatát képezi a lakossági tájékoztatásban való közreműködés. A feladatok közé tartozik a Művelődési Ház épületének rendben tartása, rendezvények esetén az épület nyitása, zárása. Továbbá a Művelődési Házban működő könyvtárban könyvtárosi feladatok végzése, vezetése is a feladata.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középiskola/gimnázium,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Cselekvőképesség

        Magyar állampolgárság

        Büntetlen előélet

        Középfokú végzettség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Hasonló munkakörben töltött gyakorlat - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

Elvárt kompetenciák:

        Kiváló szintű felelősségtudat,

        Jó szintű kreativitás,

        Kiváló szintű szervezőkészség,

        Kiváló szintű kommunikációs készség,

        Kiváló szintű együttműködési készség,

        Jó szintű önállóság,

        Jó szintű precizitás,

        Jó szintű felhasználói szintű számítógépes ismeretek,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Hozzájáruló nyilatkozatot arról, hogy a pályázat elbírálásában résztvevők a pályázati anyagba betekinthetnek,

        Hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a képviselőtestület a pályázatával kapcsolatos kérdéseket nyílt ülésen tárgyalja,

        A feladat ellátásával kapcsolatos szakmai elképzeléseket tartalmazó motivációs levél,

        Önéletrajz,

        Iskolai végzettséget igazoló okirat másolata,

        Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy a megigényléséről szóló igazolás.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. június 23.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06/25/506000 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Hantos Községi Önkormányzat címére történő megküldésével (2434 Hantos, Nagylóki út 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: H/439/2018 , valamint a munkakör megnevezését: Kulturális szervező.         Postai úton, a pályázatnak a Hantos Községi Önkormányzat címére történő megküldésével (2434 Hantos, Nagylóki út 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: H/439/2018, valamint a munkakör megnevezését: Kulturális szervező.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Fejér megye, 2434 Hantos, Nagylóki út 3. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A kinevezési jogkör gyakorlója az elbírálást követően írásban értesíti a pályázókat. A nyertes pályázat kivételével a pályázatokat visszaküldi.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. június 29.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A közszolgálati jogviszony létesítésekor 6 hónapos próbaidő kerül kikötésre. A kinevezési jogkör gyakorlója a pályázat eredménytelenné való nyilvánításának jogát fenntartja.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. június 8.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.