Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály

ügyintéző I.

munkakör betöltésére.

A kormánytisztviselői jogviszony időtartama:

határozatlan idejű kormánytisztviselői jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Vas megye, 9700 Szombathely, Vörösmarty M. utca 2.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

vízgazdálkodási, vízügyi ágazati irányítási, igazgatási (hatósági, szakhatósági, felügyeleti) feladatkör 3. melléklet 134.

Ellátandó feladatok:

vízügyi hatósági feladatok

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

- az I. fokú vízügyi hatósági, szakhatósági eljárásokban való közreműködés, különös tekintettel a kül- és belterületi vízrendezéssel, vízgazdálkodási és vízvédelmi létesítményekkel kapcsolatos engedélykérelmek műszaki szempontú elbírálására, - az engedélyezett vízi létesítmények, vízi munkák éves felügyeleti terv szerinti helyszíni ellenőrzése, - a hatóság látókörébe kerülő engedély nélküli vízi létesítmények, vízi munkák helyszíni felderítése, - a vízgazdálkodási és vízvédelmi panaszügyek, közérdekű bejelentések kivizsgálása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , a(z) 249/2012. (VIII.31.) Korm. rendelet a közszolgálati tisztviselők részére adható juttatásokról és egyes illetménypótlékokról az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Főiskola, (egyetemi szintű földmérő és térinformatikai mérnök, geológus, biológus, vegyész szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű építőmérnök (vízellátási, csatornázási, vízépítő), környezetmérnök, környezetgazdálkodási agrármérnök vagy vegyészmérnök szakképzettség; főiskolai szintű meliorációs mérnök szakképzettség),

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        B kategóriás jogosítvány,

        Nemzetbiztonsági ellenőrzés lefolytatása,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Német nyelvből nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,

        ipari, tervezői munkatapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Vas és/vagy Zala megyei helyismeret

Elvárt kompetenciák:

        Jó szintű kommunikációs- és alkalmazkodóképesség, terhelhetőség, problémamegold.törekvés, felelősségtudat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        hatósági erkölcsi bizonyítvány, hiánya esetén nyilatkozat büntetlen előéletről, fényképpel ellátott szakmai életrajz, iskolai végzettségeket igazoló dokumentumok

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. július 2. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. június 25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 70/9035871 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 36800-1/186/2018. sz , valamint a munkakör megnevezését: ügyintéző I..         Postai úton, a pályázatnak a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság címére történő megküldésével (9700 Szombathely, Ady Endre tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 36800-1/186/2018. sz, valamint a munkakör megnevezését: ügyintéző I..

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

406/2007. (XII.27.) Korm. rendelet alapján

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. június 29.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        BM OKF Intranetes honlap - 2018. június 1.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. június 14.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.