Marcali Város Önkormányzata

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Marcali Város Önkormányzata

közösségszervező

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 3 hónap próbaidő kikötésével 2018.06.22-2020.02.21 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Somogy megye, 8700 Marcali, Rákóczi utca 11.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Önkormányzati, vállalkozói és civil szervezeteknél közösségszervezéssel, rendezvényekkel, humán fejlesztéssel, felnőttképzéssel kapcsolatos tervezői, szervezői, értékelői, animátori feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középiskola/gimnázium, 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet 1. melléklet - középfokú közösségfejlesztő, kulturális közösségszervező vagy további közművelődési szakképesítés vagy felsőfokú közművelődési szakképzettség, • amennyiben az előírt végzettséggel nem rendelkezik, vállalja, hogy 1 éven belül megszerzi azt,

        magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai önéletrajz, végzettséget tanúsító hiteles oklevélmásolat(ok), erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat személyes adatok kezeléséhez, valamint a pályázatba betekintéshez való hozzájárulásról, valamint szükség esetén az előírt végzettség megszerzéséről

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. június 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 0685501046 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Marcali Város Önkormányzata címére történő megküldésével (8700 Marcali, Rákóczi utca 11. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 211/12/2018. , valamint a munkakör megnevezését: közösségszervező.         Postai úton, a pályázatnak a Marcali Város Önkormányzata címére történő megküldésével (8700 Marcali, Rákóczi utca 11. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 211/12/2018., valamint a munkakör megnevezését: közösségszervező.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. június 21.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.marcali.hu - 2018. június 5.

        www.marcaliportal.hu - 2018. június 5.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. június 5.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.