MTA Természettudományi Kutatóközpont

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Enzimológiai Intézet
Biomembrán Kutatócsoport

tudományos segédmunkatárs

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 4 év - 2022. 08. 31. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1117 Budapest, Magyar tudósok körútja 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

- Téma: MikroRNS molekulák érésének poszttranszkripciós szabályozási folyamatai A fiatal kutató feladata / munkájának célja: Az alkalmazandó fiatal kutatónak egy olyan kutatási programba kell bekapcsolódnia, amelyben a mikroRNS molekulák érésének vizsgálatát, különös tekintettel a poszttranszkripciós szabályozási folyamatok részleteinek elemzését tűztük ki célul. Ezen mechanizmusok feltárása során nagy hangsúlyt kapnak a szövetspecifikus regulációk, kiemelten az őssejtekben és a placenta szöveteiben kifejeződő mikroRNS-eket érintő szabályozási folyamatok megértése. A vizsgálatok alapkutatási jellege mellett fontos hangsúlyozni, hogy az eredmények hozzájárulhatnak bizonyos betegségekben szerepet játszó mikroRNS-ek biomarkerként történő azonosításához.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) A fiatal kutatói álláshelyek pályázati formában történő betöltéséről a Magyar Tudományos Akadémia elnökének 2/2018. (I.15.) számú határozata érvényes. rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, biológia terület,

        Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga,

        A fiatal kutatók felső korhatára 30 év (kivételes esetben 35 év)

        büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Molekuláris biológia technikákban való jártasság

        Bioinformatikai tapasztalatok, az „R” programnyelv ismerete

        MikroRNS-ek működésének alapszintű ismerete

        A fiatal kutatók alkalmazása során a magyar állampolgárságú, illetve a határon túli magyar fiatalok elsőbbséget élveznek

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        fényképpel ellátott szakmai önéletrajz

        az iskolai végzettséget, szakképzettséget tanúsító okiratok, illetve az előnyt igazoló dokumentumok másolata

        nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az elbírálásban résztvevő személyek megismerhetik

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 6.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a orban.tamas@ttk.mta.hu vagy (1) 382 6638 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a MTA Természettudományi Kutatóközpont címére történő megküldésével (1519 Budapest, Pf. 286. . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 15/2018 , valamint a munkakör megnevezését: tudományos segédmunkatárs.         Postai úton, a pályázatnak a MTA Természettudományi Kutatóközpont címére történő megküldésével (1117 Budapest, Magyar tudósok körútja 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 15/2018, valamint a munkakör megnevezését: tudományos segédmunkatárs.

és

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Visszajelzést csak a személyes beszélgetésre behívott pályázók kapnak.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. július 20.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Felvétel esetén a munkakör betöltése 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványhoz kötött.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. június 6.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.