Kisbéri Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási Központ

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Kisbéri Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási Központ
Család és Gyermekjóléti Szolgálat

családsegítő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Komárom-Esztergom megye, 2870 Kisbér, Angol kert 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A szolgálat szakmai munkájának elvégzése Kisbéri járás 17 településén az 1993. évi III. törvény, az 1997. évi XXXI. törvény, valamint végrehajtási rendeleteik alapján.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, a 15/1998. ( IV.30.) NM rendelet által előírt szakképesítés a családsegítés munkakör betöltéséhez,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Egyetem, szociális, pedagógia, egészségügy, közigazgatás,,

        szociális, egészségügy, pedagógia, közigazgatás területén - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Saját gépkocsi térítés ellenében történő használata

        Szociális, gyermekjóléti alapellátás területén szerzett szakvizsga; helyismeret

Elvárt kompetenciák:

        Kiváló szintű önálló, felelősségteljes, pontos munkavégzés,mobilitás, kommunikációs készség, szociális érzékenység,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Részletes szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata, nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. június 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06-34-353-133 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Kisbéri Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási Központ címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1289/II/2018 , valamint a munkakör megnevezését: családsegítő.         Postai úton, a pályázatnak a Kisbéri Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási Központ címére történő megküldésével (2870 Kisbér, Angol kert 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1289/II/2018, valamint a munkakör megnevezését: családsegítő.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Komárom-Esztergom megye, 2870 Kisbér, Angol kert 1. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Pályázatok értékelése után, a kiválasztott pályázók személyes meghallgatását követően az intézményvezető dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. június 22.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        A kisbéri kistérség 17 településén a helyben szokásos módon. - 2018. június 5.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Szükség esetén albérlethez, önkormányzati lakáshoz jutás segítése.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. június 5.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.