MTA Természettudományi Kutatóközpont

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Anyag- és Környezetkémiai Intézet
Biomolekuláris Önrendeződés Kutatócsoport

tudományos segédmunkatárs

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 4 év - 2022. 08. 31 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1117 Budapest, Magyar tudósok körútja 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Téma: Biomembrán modellek, valamint természetes és mesterséges önszerveződő biomolekulák szerkezetének és kölcsönhatásának vizsgálata. A fiatal kutató feladata: A sikeres pályázó PhD hallgatóként végzi természetes eredetű és mesterségesen előállított, elsősorban membrán aktivitást mutató peptidek szintetikus előállítását, valamint membránokkal való kölcsönhatásának szerkezeti és biofizikai jellemzését. A kutatás célja a peptid-lipid kölcsönhatásokat irányító szabályszerűségek feltárása, a peptidek membránba ágyazódása során fellépő szerkezeti változások megértése, elsősorban antimikrobiális és rákellenes peptidek hatás-funkció összefüggéseinek manipulálása érdekében.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) A fiatal kutatói álláshelyek pályázati formában történő betöltéséről a Magyar Tudományos Akadémia elnökének 2/2018. (I.15.) számú határozata érvényes. A kutatócsoport az MTA TTK Anyag- és Környezetkémiai Intézetében alakult Biological Soft Matter Platform része. Az MTA TTK kutatóközpont széleskörű BSc, MSc, PhD vagy Post-Doc programkínálatával inspiráló kutatási környezetet teremt. A pályázónak az intézményi infrastruktúra hozzáférést biztosít a legmodernebb kísérleti módszerekhez: optikai spektroszkópiák (ATR-FTIR, LD, CD, UV-Vis), kalorimetria (DSC és ITC), fényszórás (DLS), saját fejlesztésű kis- és nagyszögű röntgenszórás (SAXS and WAXS), atomerő mikroszkópia (AFM), fagyasztvatöréssel kombinált transzmissziós elektronmikroszkópia (FF-TEM). Emellett a Biological Soft Matter Platform több akadémiai-ipari együttműködés keretében végzett programot is koordinál, melyhez kapcsolódóan a sikeres pályázó a privát szektorban is szerezhet tapasztalatot. A fentiekkel összhangban az álláshely kiemelt illetményt biztosít. rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, vegyész, biológus, biomérnök, fizikus vagy orvosi területen,

        Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga,

        pályázó vagy párhuzamosan az álláshelyre való jelentkezéssel, vagy azt követően egy éven belül jelentkezik egy, a témához illő doktori iskolába és lehetőség szerint munkáját PhD hallgatóként folytatja a csoportban.

        A fiatal kutatók felső korhatára 30 év (kivételes esetben 35 év)

        büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        szakmai gyakorlat szerves kémia, szerkezeti kémia/biológia területen, különös tekintettel a peptid-lipid és peptid-fehérje kölcsönhatásokra

        önálló és csoportban végzett munkára való alkalmasság

        A fiatal kutatók alkalmazása során a magyar állampolgárságú, illetve a határon túli magyar fiatalok elsőbbséget élveznek

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 6.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06-1-3826-689 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a MTA Természettudományi Kutatóközpont címére történő megküldésével (1117 Budapest, Magyar tudósok körútja 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 17/2018 , valamint a munkakör megnevezését: tudományos segédmunkatárs.         Postai úton, a pályázatnak a MTA Természettudományi Kutatóközpont címére történő megküldésével (1117 Budapest, Magyar tudósok körútja 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 17/2018, valamint a munkakör megnevezését: tudományos segédmunkatárs.

és

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. július 20.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

További részletek a ttk.mta.hu és a bionano.ttk.mta.hu honlapon találhatóak.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. június 6.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.