Tornyai János Múzeum és Közművelődési Központ

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Tornyai János Múzeum és Közművelődési Központ

régész-muzeológus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Csongrád megye, 6800 Hódmezővásárhely, Dr. Rapcsák András út 16-18.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A terepi régészeti (terepbejárások, helyszíni szemlék, régészeti feltárások és a régészeti feltárások, régészeti megfigyelések), valamint az ezekhez kapcsolódó dokumentációs feladatok elvégzése. Komplex feladatok ellátása a feldolgozáshoz, publikáláshoz, társadalmi hasznosuláshoz kapcsolódóan (gyűjteményi nyilvántartásba vétel, publikálás, együttműködés más szakterületen dolgozó kutatókkal, kiállítások szervezése stb.) A régészeti gyűjteményben található kulturális javak gondozása. Részvétel a régészethez kapcsolódó rendezvények megszervezésében, lebonyolításában.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, régész szakon szerzett őskoros szakirányú végzettség,

        büntetlen előélet

        cselekvőképesség

        magyar állampolgárság

        B kategóriás jogosítvány

        terepi régészeti munkálatokban szerzett jártasság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        feltárásvezetői gyakorlat

        a Tornyai János Múzeum régészeti gyűjtőterületéhez kapcsolódóan korábban végzett terepi és/vagy kutatói munka

Elvárt kompetenciák:

        szakmai elkötelezettség,

        csapatban történő munkavégzésre való alkalmasság,

        megbízhatóság,

        önálló, pontos, precíz munkavégzés,

        terhelhetőség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        fényképes szakmai önéletrajz

        képesítést igazoló dokumentumok másolata

        3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány másolata vagy igazolás annak megkéréséről

        hozzájáruló nyilatkozat a pályázatok elbírálásában részt vevőknek a pályázatokba történő betekintési jogát illetően

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 16.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Tornyai János Múzeum és Közművelődési Központ címére történő megküldésével (6801 Hódmezővásárhely, Pf. 2. . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 281/2018-1 , valamint a munkakör megnevezését: régész-muzeológus.         Postai úton, a pályázatnak a Tornyai János Múzeum és Közművelődési Központ címére történő megküldésével (6800 Hódmezővásárhely, Dr. Rapcsák András út 16-18. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 281/2018-1, valamint a munkakör megnevezését: régész-muzeológus.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok beérkezési határideje 2018. július 16-án, 12 óra, benyújtásának feltétele a munkakör betöltéséhez elvárt követelmények megléte, a kért dokumentumok csatolása. A pályázatok a régészeti koordinátor szakmai véleményezése után kerülnek elbírálásra, mérlegelés alapján meghallgatásra kerül sor. A kinevezésről a múzeumigazgató dönt. Minden pályázó elektronikus úton értesítést kap az eredményről. A pályázat kiírója fenntartja a jogot arra, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 10.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. június 18.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.