Baranya Megyei Platánliget Otthon

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Baranya Megyei Platánliget Otthon

Gondozó/Ápoló (Lakóotthon)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Baranya megye, 7754 Bóly, Eötvös Lóránd utca 8.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Középsúlyos és értelmi akadályozott, halmozottan sérült fogyatékos gyermekek és felnőttek teljes körű gondozása, ellátása, felügyelete, ápolási feladatok kivitelezése. Adminisztratív feladatok végzése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        8 Általános, és a felsorolt végzettségek valamelyike: demencia gondozó; gerontológiai gondozó; fogyatékkal élők gondozója; pszichiátriai gondozó; szenvedélybeteg gondozó; szociális gondozó és ápoló; szociális szakgondozó fogyatékkal élők gondozója; alapellátási közösségi szakápoló; általános ápolási és egészségügyi asszisztens; aneszteziológiai szakasszisztens; ápoló; csecsemő- és gyermekápoló; diabetológiai szakápoló és edukátor; epidemiológiai szakápoló; ergoterapeuta; felnőtt intenzív szakápoló; geriátriai és krónikus beteg szakápoló; gyakorló csecsemő- és gyermekápoló; fizioterápiás asszisztens; gyakorló ápoló; gyakorló csecsemő- és gyermekápoló; gyakorló klinikai laboratóriumi asszisztens; gyakorló mentőápoló; gyermek intenzív szakápoló; gyógymasszőr; hospice szakápoló; légzőszervi szakápoló; mentőápoló; nefrológiai szakápoló; onkológiai szakápoló; pszichiátriai szakápoló és gyógyfoglalkoztató; sürgősségi szakápoló; 60/2003. (X. 20.) ESZCSM rendelet 3. számú melléklete szerint I., II. kategóriás ápolónak minősülő sza,,,

        magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. június 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 69/368-241 (122) -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Baranya Megyei Platánliget Otthon címére történő megküldésével (7754 Bóly, Hősök tere 5. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 29130/4099-1/2015 , valamint a munkakör megnevezését: Gondozó/Ápoló (Lakóotthon).         Postai úton, a pályázatnak a Baranya Megyei Platánliget Otthon címére történő megküldésével (7754 Bóly, Hősök tere 5. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 29130/4099-1/2015, valamint a munkakör megnevezését: Gondozó/Ápoló (Lakóotthon).

vagy

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Baranya megye, 7754 Bóly, Hősök tere 5. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. július 2.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. június 15.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.