Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Tatabányai Járási Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Tatabányai Járási Hivatal
Hatósági Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály

régészeti szakügyintéző

munkakör betöltésére.

A kormánytisztviselői jogviszony időtartama:

határozatlan idejű kormánytisztviselői jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Komárom-Esztergom megye, 2800 Tatabánya, Bárdos László utca 2.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

Az állami tisztviselők képesítési előírásairól 315/2016. (X. 20.) Korm. rendelet 1 számú melléklet 37.pontja: örökségvédelmi feladatkör

Ellátandó feladatok:

Komárom-Esztergom megye területére vonatkozóan elsőfokú örökségvédelmi (régészeti) hatósági feladatok ellátása.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A jogszabályokban, továbbá a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Szervezeti és Működési Szabályzatában és a Tatabányai Járási Hivatal mindenkori Ügyrendjében megjelölt, valamint a Kormánymegbízott és a Tatabányai Járási Hivatal vezetője által, a kormányhivatalra nézve kötelező hatállyal kiadott utasítások által meghatározott, építésügyi szakügyintézéssel kapcsolatos feladatok ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , a(z) Az illetmény megállapítására és a juttatásokra az állami tisztviselőkről szóló 2016. évi LII. törvény (Áttv.), valamint a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Közszolgálati Szabályzatának az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Főiskola, Az állami tisztviselők képesítési előírásairól 315/2016. (X. 20.) Korm. rendelet 1 számú melléklet 37.b ) pontja: felsőoktatásban bölcsészettudományi képzési területen régészet képzési szakon szerzett szakképzettség,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        hatósági ügyintézés területén szerzett tapasztalat

        közigazgatási szakvizsga

        „B” kategóriás jogosítvány

Előnyt jelentő kompetenciák:

        jó kommunikációs és problémamegoldó képesség

        határozottság, magabiztosság,megbízhatóság

        együttműködési és konfliktuskezelési képesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        A 45/2012.(III.20.) számú Korm.rendelet 1. számú melléklete szerinti részletes fényképes szakmai önéletrajz

        Iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvvizsgát igazoló okiratok fénymásolata

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy annak igényléséről szóló igazolás, amely tanúsítja, hogy a pályázó nem áll a foglalkoztatása gyakorlásától eltiltás hatálya alatt

        Adatkezelési nyilatkozat a pályázati anyagban szereplő személyi adatok pályázati eljárással összefüggő kezeléséről

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. augusztus 4. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 18.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 34/795-661 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Tatabányai Járási Hivatal címére történő megküldésével (2800 Tatabánya, Bárdos László utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KE/12/622-1/2018 , valamint a munkakör megnevezését: régészeti szakügyintéző.         Postai úton, a pályázatnak a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Tatabányai Járási Hivatal címére történő megküldésével (2800 Tatabánya, BárdosLászló utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KE/12/622-1/2018, valamint a munkakör megnevezését: régészeti szakügyintéző.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Komárom-Esztergom megye, 2800 Tatabánya, Bárdos László utca 2. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat az Állami tisztviselőkről szóló 2016. évi LII. törvény hatálya alá esik, figyelembe véve a Kttv. rendelkezéseit, így a foglalkoztatás állami szolgálati jogviszony kereti között történik. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy megfelelő pályázó hiányában a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa és 30 napon belül új pályázatot írjon ki. A pályázatot a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Tatabányai Járási Hivatal Vezetője bírálja el.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. július 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.kormanyhivatal.hu - 2018. június 18.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A munkáltatóval kapcsolatosan további információt a www.kormanyhivatal.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. június 18.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.