Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár
Üzemeltetési Osztály

Asztalos karbantartó

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1146 Budapest XIV. ker., Városliget, Vajdahunyadvár .

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény épületeinek faipari (aszatalos ipari) karbantartartási feladatainak ellátása. A kiállítások berendezésében és bontásában való részvétel. Takarítási és egyéb fizikai jellegű munkák elvégzése

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Szakmunkásképző intézet, faipari végzettség,

        Erkölcsi bizonyítvány

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Szakmunkásképző intézet, aszlalos munkakörben szerzett tapasztalat,

Előnyt jelentő kompetenciák:

        Jó szintű önálló, precíz munkavégzés

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Pályázó nyilatkozata a személyes adatok kezelésének engedélyezéséről, a pályázat ideje alatt.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 2.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06/1-363-1117/160 mellék -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 16-4/2018 , valamint a munkakör megnevezését: Asztalos karbantartó.         Postai úton, a pályázatnak a Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár címére történő megküldésével (1146 Budapest, Városliget Vajdahunyadvár liget -. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 16-4/2018, valamint a munkakör megnevezését: Asztalos karbantartó.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Elektronikus úton allaspalyazat@mmgm.hu oldalon keresztül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. július 16.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a mmgm.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. június 15.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.