Szentkirály Község Önkormányzata

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Szentkirály Község Önkormányzata

tanyagondnok

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6031 Szentkirály, Kossuth Lajos utca 13.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Tanyagondnoki feladatok ellátása Szentkirály Község közigazgatási területén.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Szakmunkásképző intézet,

        B kategóriás jogosítvány,

        Középfokú képesítés, falu/tanyagondnoki képesítés.

        magyar állampolgárság,

        cselekvőképesség,

        büntetlen előélet.

        Erkölcsi bizonyítvány vagy annak beszerzéséről a nyilatkozat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Önéletrajz

        Motivációs levél.

        Iskolai végzettséget, pályázati feltételeknek való megfelelést tanúsító dokumentumok másolata

        Erkölcsi bizonyítvány vagy annak beszerzéséről a nyilatkozat.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 9.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 0670/3820599 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Szentkirály Község Önkormányzata címére történő megküldésével (6031 Szentkirály, Kossuth Lajos utca 13. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZK/1845/2018. , valamint a munkakör megnevezését: tanyagondnok.         Postai úton, a pályázatnak a Szentkirály Község Önkormányzata címére történő megküldésével (6031 Szentkirály, Kossuth Lajos utca 13. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZK/1845/2018., valamint a munkakör megnevezését: tanyagondnok.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Bács-Kiskun megye, 6031 Szentkirály, Kossuth Lajos utca 13. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Szentkirály Község Önkormányzatának hirdetőtáblája - 2018. június 18.

        www.szentkiraly.hu - 2018. június 18.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Pályázat kiírója fenntartja a jogot a pályázat eredménytelenné nyilvánításához.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.szentkiraly.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. június 22.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.