Szabadtéri Néprajzi Múzeum

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Szabadtéri Néprajzi Múzeum Oktatási és Módszertani Központ
Cselekvő közösségek - aktív közösségi szerepvállalás EFOP-1-3-1-15-2016-00001 projekt Heves megye -

Heves megye kulturális közösségfejlesztő mentor

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2019. szeptember 15. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Heves megye, , .

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Közösségfejlesztő mentorálás, szakmai-módszertani támogatás, tanácsadás és helyszíni jelenlét biztosítása kulturális területen. - A közösségfejlesztő, helyi civil részvételt ösztönző kulturális tevékenységek generálása érdekében népszerűsíti a Cselekvő közösségek kiemelt projekt keretében kidolgozott közösségfejlesztési, önkéntességi, társadalmiasított intézményi működési módszertanokat, valamint mérési, értékelési modellt, illetve ezek tartalmát megismerteti települési szinten. - A hatásköre alá tartozó települési szereplők (kulturális szakemberek, kulturális intézmények munkatársai, lakosokat képviselő szervezet, település vezetői stb.) részére kiajánlja a Cselekvő közösségek projekt keretében kidolgozott képzéseket, a szervezett konferenciákat, tanulmányutakat. - Szakmai műhelyeket, találkozókat, nyilvános beszélgetéseket, interjúkat, felméréseket szervez, valamint támogatja ezek szervezését települési szinten a kulturális szakemberek, kulturális intézmények munkatársai, a helyi lakosság, polgárok közösségei, civil szervezetek és települési vezetők részére. - Ösztönzi az általa mentorált település lakosságának részvételét a helyi társadalmi, közösségi, kulturális folyamatokban, bátorítja a civil társadalmi kezdeményezéseket, kapcsolatokat szervez a lakossággal, civil szervezetekkel, kulturális intézményekkel, településvezetőkkel, partnerekkel. - Létrehozza a helyi közösségek számára fontos, rendezett információkat és tartalmakat, közreműködik a lakossági, közösségi kezdeményezések rögzítésében, a formális előterjesztések készítésében, dokumentálja a közösségi munkát. - Részt vesz a projekt keretében megvalósuló központi, regionális és helyi rendezvényeken, konferenciákon, közreműködik azok megvalósításában. - Kapcsolatot épít és ápol a helyi sajtóval. - Közreműködik a Cselekvő közösségek projekt keretében szervezett kutatásokban. Amit kínálunk: - teljes munkaidőben történő, határozott idejű projektmunka, közalkalmazotti kinevezés keretében, 12 hónapos szerződéssel, a munkával kapcsolatos telefon- és mobilnethasználat, utazási költségek térítése, bentlakásos kulturális közösségfejlesztő mentori képzés, szupervízió, folyamatos tanácsadás, önképzés lehetősége. Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        B kategóriás jogosítvány,

        szakmai ajánlás múzeumi, könyvtári, közművelődési és egyéb kulturális közösségfejlesztést is végző intézménytől, szervezettől, magánszemélytől

        büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        mentori tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        idegen nyelv(ek) aktív ismerete

        saját gépjármű

Elvárt kompetenciák:

        Jó szintű autóvezetői gyakorlat,

        kulturális szféra alapos ismerete,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        végzettséget, képzettséget igazoló iratok

        aláírt magyar nyelvű Europass tipusú önéletrajz

        motivációs levél

        szakmai ajánlás

        B kategóriás jogosítvány másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a +36704569509 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Szabadtéri Néprajzi Múzeum címére történő megküldésével (2001 Szentendre, PF 63. . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Skanzen 2018. Heves , valamint a munkakör megnevezését: Heves megye kulturális közösségfejlesztő mentor.         Postai úton, a pályázatnak a Szabadtéri Néprajzi Múzeum címére történő megküldésével (2000 Szentendre, Sztaravodai utca -75. - ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Skanzen 2018. Heves , valamint a munkakör megnevezését: Heves megye kulturális közösségfejlesztő mentor.

és

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 15.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Felhívjuk a jelentkezők figyelmét, hogy a közszférában alkalmazandó nyugdíjpolitikai elvekről szóló 1700/2012. (XII. 29.) Korm. határozat 1.6. pontja értelmében a Szabadtéri Néprajzi Múzeum – mint minisztérium irányítása alá tartozó költségvetési szerv – nem létesíthet közalkalmazotti jogviszonyt olyan személlyel, aki a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte és az öregségi teljes nyugdíjhoz szükséges szolgálati időt megszerezte. Tekintettel arra, hogy elsődleges szempont a projekt teljes időtartamára vonatkozó foglalkoztatás, kérjük, hogy csak abban az esetben nyújtsák be jelentkezésüket, ha 2019. szeptember 15-ig az öregségi nyugdíjkorhatárt nem töltik be és az öregségi teljes nyugdíjhoz szükséges szolgálati időt nem szerzik meg.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a Részletesebb tájékoztatást az alábbi linken talál http: //mokk.skanzen.hu/karrier.html honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. június 15.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.