MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet

Pályázati referens

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 1083 Budapest, Szigony utca 43.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Pályázati szerződések nyilvántartása, ellenőrzése, kezelése, elszámolása. Napi kapcsolattartás a kutatókkal. Elemzések készítése. Fedezetigazolás kiadása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola,

        Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Pályakezdő munkatársat betanítunk.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        gazdasági jellegű diploma, mérlegképes könyvelői képzettség,

Elvárt kompetenciák:

        Önálló, megbízható és precíz munkavégzés, felelősségtudat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Fényképes szakmai önéletrajz bérigény megjelölésével.

        Végzettséget és nyelvvizsgát igazoló dokumentumok másolata.

        3 hónapnál nem régebbi Hatósági erkölcsi bizonyítvány (felvétel esetén szükséges).

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 5.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 7/2018/KOKI/P , valamint a munkakör megnevezését: Pályázati referens.         Postai úton, a pályázatnak a MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet címére történő megküldésével (1083 Budapest, Szigony utca 43. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 7/2018/KOKI/P, valamint a munkakör megnevezését: Pályázati referens.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. július 6.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A közalkalmazotti jogviszony időtartama határozatlan idejű 3 hónap próbaidővel.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. június 12.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.