Országos Sportegészségügyi Intézet

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Országos Sportegészségügyi Intézet
Sportsebészeti Osztály

betegszállító

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1113 Budapest, Karolina út 27.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Betegszállítási feladatok ellátása az Országos Sportegészségügyi Intézet területén található szervezeti egységek között. Ügyelet , készenlét nincs. Fizikai munka.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        8 Általános,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        érettségi, illetve betegszállítói képesítés

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Szakmai önéletrajz

        Iskolai bizonyítvány másolata

        3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

        Nyilatkozat arról, hogy a benyújtott pályázatot a pályázatok értékelésében részt vevő személyek megismerhetik

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 16.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a délelött 08:00-10:00 óra között a 06-1-488-6151 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Országos Sportegészségügyi Intézet címére történő megküldésével (1113 Budapest, Karolina út 27. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 63/2018 , valamint a munkakör megnevezését: betegszállító.         Postai úton, a pályázatnak a Országos Sportegészségügyi Intézet címére történő megküldésével (1113 Budapest, Karolina út 27. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 63/2018, valamint a munkakör megnevezését: betegszállító.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. július 23.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.osei.hu

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. június 25.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.