Eötvös Loránd Tudományegyetem

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Eötvös Loránd Tudományegyetem
Oktatási Igazgatóság Oktatásfejlesztési és Tehetséggondozási Osztály

ÚNKP ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Részmunkaidő, heti 30 órás

A munkavégzés helye:

Budapest, 1056 , Szerb utca 21-23.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az ELTE Oktatási Igazgatóság Oktatásfejlesztési és Tehetséggondozási Osztály munkájában, az Oktatási Igazgatóságra vonatkozó 1/2018. (I. 31.) számú rektori-kancellári együttes utasítás 13. paragrafusában szereplő feladatok megvalósításában való közreműködés. Az ÚNKP ügyintéző feladata különösen az OTO-hoz tartozó ÚNKP projektek megvalósításában való részvétel, az A keret (graduális képzések) pályázatainak és projektjeinek menedzselése, adminisztrációja, értékelések, javaslatok és adatszolgáltatások elkészítése, kapcsolattartás.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középiskola/gimnázium, középfokú képesítés, emelt szintű szakképesítés, technikum,

        irodai adminisztrációban szerzett minimum 1-3 év tapasztalat

        MS Office (irodai alkalmazások) felhasználói szintű ismerete, kiemelten Excel gyakorlott szinten

        magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        ügyvitel és/vagy pedagógiai asszisztensi végzettség

        angol középfokú C típusú általános nyelvvizsga

        LMS rendszerek ismerete

        projekttapasztalat

        3-5 év szakmai tapasztalat irodai adminisztrációban

Elvárt kompetenciák:

        jó szervezőkészség,

        kezdeményezőkészség,

        problémamegoldó készség,

        jó fogalmazási készség,

        jó kooperatív és kommunikációs készség,

        önálló, precíz munkavégzés,

        rugalmasság,

        projektszemlélet,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        a pályázó részletes szakmai önéletrajzát, beleértve a pályázó eddigi munkahelyeinek, munkaköreinek és szakmai tevékenységének részletes ismertetését

        iskolai végzettséget, szakképesítést, nyelvismeretet tanúsító okiratok másolatát

        motivációs levelet

        nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléshez

        sikeres pályázat esetén 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 7.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Eötvös Loránd Tudományegyetem címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: ELTE/8063/1(2018) , valamint a munkakör megnevezését: ÚNKP ügyintéző.         Postai úton, a pályázatnak a Eötvös Loránd Tudományegyetem címére történő megküldésével (1056 Budapest, Egyetem tér 1-3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: ELTE/8063/1(2018), valamint a munkakör megnevezését: ÚNKP ügyintéző.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Kérjük a levél tárgyában feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: ELTE/8063/1(2018) valamint a beosztás megnevezését: „ÚNKP ügyintéző”. A pályázatok elbírálása folyamatos, a beérkezett pályázatok sorrendjében történik. A pályázat elbírálása a benyújtott dokumentumok értékelése és személyes interjúk alapján történik. Az interjúk során személyiségi teszt és/vagy a vezetői és/vagy szakmai jártasságokat mérő tesztek/feladatok alkalmazására is sor kerülhet.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. július 14.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        https://www.elte.hu/allaspalyazatok - 2018. június 22.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem, mint álláspályázatot hirdető a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 18. § (1) bekezdés d) pontjában foglaltak szerint az álláspályázati jelentkezés keretében benyújtott személyes adatokat a pályázat elbírálásáig kezeli. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem munkatársai és vezetői munkaköri feladatuk, illetve vezetői megbízatásuk ellátásával összefüggésben, az ahhoz szükséges mértékben a személyes adataihoz hozzáférhetnek, azokat kezelhetik. A személyes adatok kezelésének, védelmének, valamint az ezzel összefüggő jogorvoslatnak törvényben és egyetemi szabályzatban rögzített szabályairól az ELTE honlapján a Közérdekű információk, közzéteendő adatok, adatkezelés menüpontban (www.elte.hu/kozerdeku) szerepel részletes tájékoztatás.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.elte.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. június 22.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.