Kisgyőri Óvoda

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Kisgyőri Óvoda

óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3556 Kisgyőr, Arany János utca 26.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben meghatározott óvodapedagógusi feladatok ellátása az intézmény pedagógiai programja szerint, vegyes életkorú óvodai csoportban.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, óvodapedagógus,

        óvodapedagógus munkakörben - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        magyar állampolgárság

        büntetlen előélet

        cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata

        fényképes szakmai önéletrajz

        hatósági erkölcsi bizonyítvány

        pályázó nyilatkozata arról, hogy személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06-46-476272 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Kisgyőri Óvoda címére történő megküldésével (3556 Kisgyőr, Arany János utca 26. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Kgy522-4/2018 , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.         Postai úton, a pályázatnak a Kisgyőri Óvoda címére történő megküldésével (3556 Kisgyőr, Arany János utca 26. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Kgy522-4/2018, valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.

vagy

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

vagy

        Személyesen: ••••••••••, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3556 Kisgyőr, Arany János utca 26. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A munkáltató 3 hónap próbaidőt köt ki.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. július 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        KisgyőrI Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtáblája - 2018. június 21.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A fenntartó szükség esetén szolgálati lakást biztosít.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. június 22.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.